Det perfekta sättet att kommunicera med din baby! Att kommunicera och samspela med sitt barn är både viktigt och roligt! Forskarna har upptäckt fördelen med att lära sig teckenspråk som baby. Babyn kan använda tecken långt innan hon/han lärt sig prata och det innebär att babyn kan göra sig förstådd tidigt. Barnet får dessutom större ordförråd.

 
© Sveriges Dövas Riksförbund | Telefon 0247-140 65 | Fax 0247-105 97 | E-post: shop@sdr.org