Vi har tyvärr inga möjligheter att svara personligt på allmänna frågor om döva och teckenspråket. Vi hoppas att du hittar svaren på dina frågor på vår webbplats, www.sdr.org.

Telefon: 0247-140 65
E-post:
shop@sdr.org

Sveriges Dövas Riksförbund
Försäljning
Box 300
793 27 Leksand

Endast för frågor om våra produkter.

 
© Sveriges Dövas Riksförbund | Telefon 0247-140 65 | Fax 0247-105 97 | E-post: shop@sdr.org